SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Środki dezynfekcyjne w gołębniku
Grudzień 27th, 2009 by Transling

Hans Philipp

Autor Hans Philipp

Przy pomocy zabiegów higienicznych próbuje się chronić i wspierać zdrowie zwierząt domowych. W tym celu w pomieszczeniach hodowlanych należy stworzyć takie warunki, które pozwalają chronić zwierzęta przed szkodliwymi wpływami takimi jak kurz i pył, zbyt wysoka temperatura lub szkodliwe gazy. Do zabiegów higienicznych należy ochrona przed infekcjami, przy czym kluczową rolę odgrywa tu dezynfekcja. Pod pojęciem „dezynfekcja“ rozumie się zwalczanie drobnoustrojów chorobotwórczych, przy czym wynikiem jest zmniejszenie ich ilości, ponieważ zupełnej ich eliminacji nie da się osiągnąć w ogóle, lub tylko przy ogromnym nakładzie środków. W praktyce zupełny brak zarazków nie jest wymagany, ponieważ infekcje rozpoczynają się dopiero po przekroczeniu krytycznego progu, który może być różnie wysoki w zależności od drobnoustroju chorobotwórczego i stanu układu odpornościowego gołębia.

Ochrona przed infekcjami u gołębi pocztowych

Gołębie nie przebywają ciągle w kontrolowanym otoczeniu, dlatego nie jest możliwe stałe zapobieganie ich kontaktowi z drobnoustrojami chorobotwórczymi. Nie jest to też konieczne, ponieważ zdrowy gołąb potrafi poradzić sobie z zarazkami przy pomocy swojego układu odpornościowego. Taka aktywna walka z drobnoustrojami jest też pożądana, ponieważ przyczynia się do wykształcenia odporności. Szczepionki w sposób celowy prowadzą do wytworzenia się odporności organizmu. Należy pamiętać, że układ odpornościowy jest w pełni sprawny tylko w przypadku zdrowego ptaka, który nie jest poddany zbytniemu stresowi. Do prawidłowego działania układu odpornościowego poza dobrą karmą przyczyniają się również odpowiednie warunki hodowlane. Należy regularnie obniżać zagęszczenie zarazków chorobotwórczych w pomieszczeniach hodowlanych (w naszym przypadku w gołębnikach) w celu zmniejszenia czynników wywołujących stres, dezynfekując je, w szczególności zaś w sytuacjach zwiększonego występowania chorób infekcyjnych. W przypadku stwierdzenia infekcji salmonellami i chlamydiami koniecznie wymagane jest przeprowadzenie wielokrotnych i intensywnych dezynfekcji gołębników.

Jak zwalczać drobnoustroje chorobotwórcze?

Możliwości zapobiegania przywlekaniu zarazków chorobotwórczych są w przypadku gołębia pocztowego ograniczone. Przede wszystkim należy zwalczać gryzonie i zaniechać zakupu ptaków lub materiału o podejrzanym pochodzeniu. Przed przeprowadzeniem dezynfekcji należy wysprzątać gołębnik („Brudu nie da się dezynfekować“). W hodowli ptaków do brudu zaliczamy poza odchodami również duże ilości kurzu i pyłu, który również należy usunąć. Podczas gdy pomieszczenia inwentarskie w hodowli przemysłowej można oczyszczać zwykle na mokro przy pomocy myjek wysokociśnieniowych, to gołębniki raczej nie są do tego przystosowane. Z gołębników należy najpierw usunąć odchody, a następnie kurz i pył np. przy pomocy odkurzacza lub miotły i ścierek. Zebranych odchodów nie należy pozostawiać w otwartych wiadrach w gołębniku lub w jego bezpośredniej bliskości (daje się często zauważyć właśnie taki sposób postępowania), lecz w odpowiedniej odległości wyrzucić na kompost lub zakopać! Teraz można przejść do dezynfekcji oczyszczonych powierzchni gołębnika. Najczęściej stosuje się następujące metody:

Wypalanie – to metoda fizyczna, wykazująca pewne wady, dlatego nie jest warta polecenia. Wypalanie nie pozwala wydłużyć czasu działania, jak np. w przypadku chemicznej substancji czynnej, przyczepionej do powierzchni, wysoką temperaturę trudno jest odpowiednio dozować, a kontrola skuteczności jest niewystarczająca („gdzie już dezynfekowałem?“).

Dezynfekcja na mokro – metoda zraszania, którą można stosować dla wszystkich nadających się do tego powierzchni. Na każdy metr kwadratowy należy sporządzić ok. 50 ml roztworu do zraszania. Do aplikacji dezynfekantu nadają się zwykłe rozpylacze ciśnieniowe. W sprzedaży dostępna jest szeroka paleta środków dezynfekcyjnych, które wykazują się określonymi właściwościami, w zależności od zawartych w nich substancji czynnych. Zasadniczo w hodowli zwierząt należy stosować produkty markowe o sprawdzonej skuteczności. Niemieckie Stowarzyszenie Weterynaryjne (w skrócie DVG od Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft) regularnie publikuje listy sprawdzonych środków dezynfekcyjnych. Warto skonsultować się ze swoim weterynarzem! Większość preparatów dozowanych jest w na poziomie 0,5-2%, co odpowiada 5-20 ml na litr roztworu do zraszania. Preparaty należy dozować precyzyjnie i zgodnie z zaleceniami producenta, co gwarantuje optymalną skuteczność i nie powoduje występowania skutków ubocznych. W przypadku inwazji roztoczy i wszołów zaleca się stosowanie preparatów o działaniu insektobójczym. Istnieją też produkty zdolne do eliminacji form przetrwalnikowych pasożytów wewnętrznych (jaj glist, kokcydiów).

Zabieg odymiania/ okadzanie – to nowoczesna metoda, która nadaje się szczególnie dobrze w przypadku gołębników, dających się szczelnie zamykać. W pustych i dobrze uszczelnionych pomieszczeniach należy odpalić jedną lub kilka odpowiednio dużych świec dymnych (przestrzegać instrukcji producenta i zasad bezpieczeństwa!). Dym rozprowadza się równomiernie przy świetnej penetracji całego budynku gołębnika. Po kilku godzinach działania pomieszczenie należy wywietrzyć, a gołębie mogą powrócić do gołębnika.

Płynne środki dezynfekcyjne ...

Płynne środki dezynfekcyjne można równomiernie rozprowadzać przy pomocy rozpylacza ciśnieniowego. Preparaty można precyzyjnie dozować przy pomocy miarki i pojemnego rozpylacza.

Dezynfekcja metodą odymiania / okadzania

Dezynfekcja metodą odymiania jest łatwa i skuteczna.

Tekst źródłowy:
Desinfektionsmaßnahmen rund um den Taubenschlag

http://www.internet-taubenschlag.de/medizin/philipp/index.htm


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
*

Preview:

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
6 odwiedzających teraz
5 gości, 1 bots, 0 członków
Najwięcej dzisiaj: 6 o godz. 03:25 am UTC
Ten miesiąc: 13 o godz. 08-02-2015 10:47 pm UTC
Ten rok: 27 o godz. 01-24-2015 04:28 am UTC
Cały czas: 56 o godz. 01-11-2011 02:50 am UTC
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com